ABP - Hlavní stránka
Agentura BOZP-PO s.r.o.
O nás PO BOZP legislativa zpět

  PO

  Osvědčení o odborné způsobilosti katalogové číslo: Z – 106/97
  V oblasti požární ochrany Vám nabízíme zpracování dokumentace PO:
  • Posouzení požárního nebezpečí
  • Dokumentaci o začlenění do kategorie činností
  • Stanovení organizace zabezpečení PO
  • Požární řády
  • Požární poplachové směrnice
  • Požární evakuační plány
  • Dokumentace zdolávání požáru (operativní plány, operativní karty)
  • Řád ohlašovny požáru
  • Tématické plány a časové rozvrhy školení PO a odborné přípravy požárních hlídek a preventistů požární ochrany
  • Zajištění kontrol a revizí požárně bezpečnostních zařízení
  Komplexní prověrky - audit PO, preventivní požární prohlídky, kontroly stavu PO a asistenční služby Dále na základě dohody s klientem provádíme aktualizace dokumentace PO, preventivní požární prohlídky, školení vedoucích zaměstnanců v PO, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek, styk se státními orgány, účast na kontrolách HZS, poradenská a konzultační činnost, pravidelné internetové informování smluvních partnerů o novinkách v oblasti PO, připravované legislativě a nejnovější poznatky z oblastí vědy a techniky.
ABP
kontakt mapa osvědčení
© Copyright 2007 Demo. All rights reserved.