ABP - Hlavní stránka
Agentura BOZP-PO s.r.o.
O nás PO BOZP legislativa zpět

BOZP

Certifikát odborné způsobilosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: odborná způsobilost k zajišťování úkolu v prevenci rizik ROVS/597/PREV/2021 a ROVS/598/PREV/2021
V oblasti BOZP Vám nabízíme zpracování dokumentace:
  • Identifikaci nebezpečí, vyhodnocení rizika a stanovení bezpečnostních opatření
  • Směrnici o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
  • Vypracování Místních provozních bezpečnostních předpisů (návody pro obsluhu, údržbu a opravy, provozní řády, havarijní plány, dopravní řády, systémy bezpečné práce apod…)
  • Kategorizaci prací
  • Traumatologické plány
  • Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a chemickými přípravky
  • Zajištění a dodání bezpečnostních tabulek
Dále na základě dohody s klientem zavedeme systém řízené bezpečnosti práce u klienta. U dokumentace následně nabízíme také její aktualizaci, kontrolu stavu BOZP, provedení a zpracování veřejných prověrek BOZP, školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP, školení zaměstnanců o BOZP, zajištění školení obsluhovatelů technických a vyhrazených technických zařízení – zdvihacích, plynových, elektrických a tlakových, školení osob používajících vozidlo společnosti k pracovním účelům (používaný název "řidič – referent") a zajišťování kontaktu se státními orgány.
ABP
kontakt mapa osvědčení
© Copyright 2007 Demo. All rights reserved.